“De papieren vragenlijst is uit!”, deze stelling hoor ik veel om mij heen. En ja, bij Tevreden.nl wordt hij ook nauwelijks meer gebruikt.

Nadelen papieren vragenlijst

De nadelen van papieren vragenlijsten:

• Tijdsintensief
• Kostenintensief
• Lage respons
• Foutgevoelig
• Routing is amper mogelijk.

In plaats van een link naar een online vragenlijst in zijn of haar mailbox, WhatsApp- of sms- te ontvangen, krijgt de respondent een papieren vragenlijst in zijn handen gedrukt of hij vindt deze in de brievenbus.

Tijd en kosten

En dan? Pen vinden, antwoorden aankruisen, ingevulde vragenlijst in de envelop stoppen, postzegel zoeken of kopen en die erop plakken (soms heeft de respondent mazzel en is er een voorgefrankeerde retourenvelop bijgevoegd) en dan naar de brievenbus. De respondent moet wel heel gemotiveerd zijn om dat te doen. We vragen veel tijd van een respondent.
Van het onderzoeksbureau wordt tegelijkertijd ook een behoorlijke investering van tijd en kosten gevraagd. Als het om een paar tientallen vragenlijsten gaat, kunnen die wel door henzelf geprint worden, maar vaak gaat het om honderden vragenlijsten.
Gelukkig kan de vragenlijst dan digitaal naar de drukker, die hem daarna in een envelop doet en een retourenvelop bijvoegt. Vaak is dit handwerk, maar soms kan dit machinematig, waarna er verstuurd kan worden.
En vergeet niet hoeveel tijd het kost om de verzendlijst met alle adressen van de respondenten te maken!

Lage response

Een papieren vragenlijst geeft bijna altijd een lage respons. Er zijn namelijk maar weinig respondenten die de moeite nemen om de papieren vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Denk bij een online onderzoek aan een gemiddelde respons van 25%, maar bij een papieren vragenlijst maar aan 8%! Dat houdt in dat er ontzettend veel uitnodigingen de deur uit moeten om een betrouwbaar en representatief beeld te krijgen van de onderzoekspopulatie.

Foutgevoelig

Alle ingevulde vragenlijsten moeten bij binnenkomst geopend, genummerd en ingevoerd worden. Dat kost niet alleen tijd, maar is ook foutgevoelig. De ingevoerde antwoorden moeten steekproefsgewijs gecontroleerd worden op foutief ingevoerde antwoorden. Indien blijkt dat er meer dan 5% fout gegaan is, moet het werk volledig overgedaan worden.

Indien blijkt dat er meer dan 5% fouten inzitten, moet het werk overgedaan worden en moeten ze stuk-voor-stuk worden nagekeken.

Routing

Tot slot is er nog een groot nadeel van papieren vragenlijsten, namelijk de routing. Indien er online wordt uitgevraagd, kan de respondent gemakkelijk van vraag naar vraag gedirigeerd worden. Dat gaat een stuk lastiger bij een papieren vragenlijst. Natuurlijk is een simpele routing wel mogelijk, bijvoorbeeld: ‘als dit niet voor u van toepassing is, ga naar vraag nummer 7’, maar ook dit gaat vaak fout. Respondenten vullen vragen in die niet van toepassing zijn of slaan juist vragen over die dat wel zijn. Al met al kan routing bijna niet worden toegepast op een papieren vragenlijst.

Oudere generatie

Ondanks al deze nadelen bereiken papieren vragenlijsten soms wel de doelgroep die je online niet kunt bereiken. Als voorbeelden hebben we de bejaarde medemens, die geen zin heeft in dat ´rare internetgedoe´ of de respondent die nog steeds geen internet heeft en ook niet van plan is om daar mee te beginnen.

Mijn buurvrouw van 52 is een slimme vrouw, werkt, heeft een auto voor de deur en een leuk huis. Maar geen mobiele telefoon en geen internet. Ze heeft er gewoon geen zin in en daar komt zij prima mee weg. Ze doet alles via de post en de ouderwetse vaste telefoon.

En daar zit hem de crux. Indien de doelgroep echt niet online bereikbaar is, is de papieren vragenlijst ondanks al de nadelen toch een goed inzetbaar middel om de doelgroep te bevragen.

Doelgroep moeilijk te bereiken?

Wij denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op om eens te sparren over de mogelijkheden.