Begin dit jaar brachten we via een blog een overzicht van de kerncijfers over de tevredenheidsonderzoeken binnen kinderopvang.tevreden.nl. Op de helft van het jaar kijken we terug op de resultaten van het eerste halfjaar van 2019. De resultaten in dit blog hebben dus betrekking op de periode 1 januari 2019 – 30 juni 2019.

Klanttevredenheid kinderopvang H1 2019

Respons

In het eerste halfjaar van 2019 zijn in totaal 14.823 ouders/verzorgers uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de klanttevredenheid bij de kinderopvangorganisatie waar hun kind wordt opgevangen. Op deze uitnodigingen zijn in totaal 4.597 reacties binnengekomen, het netto responspercentage komt hiermee op 31%. Ter vergelijking, in heel 2018 werden 17.359 uitnodigingen verstuurd, kwamen 5.570 reacties binnen en lag het responspercentage op 32,1%. Opvallend is het aantal uitnodigingen dat in maart en juni verstuurd is. Hier liggen duidelijk pieken ten opzichte van de andere maanden. tevredenheid kinderopvang 1

Responspercentage

Het aantal reacties is natuurlijk hoger in de maanden waarin meer uitnodigingen zijn verstuurd. Wel is het interessant om te zien of het responspercentage in de ene maand hoger of lager ligt dan de andere. In de maand maart lag het aantal uitnodigingen hoger dan de maand ervoor en erna, maar ook het responspercentage. Ten opzichte van februari is deze zelfs met 10% toegenomen. tevredenheid kinderopvang 2

Responspercentage per jaar

In het eerste halfjaar van 2019 zien we dus duidelijk pieken in het responspercentage in de maanden maart en juni. Maar hoe verhoudt dit zich tot voorgaande jaren? Om verbanden te zoeken zijn de resultaten vergeleken van de eerste zes maanden van de jaren 2015 tot 2019. tevredenheid kinderopvang 3 Van een duidelijke trend in de responspercentages per maand is geen sprake. Wel zien we dat in januari doorgaans hoge responspercentages behaald worden.

Rapportcijfer

Binnen de branche kinderopvang ligt het gemiddelde rapportcijfer voor de klanttevredenheidsonderzoeken in het eerste halfjaar van 2019 op 8,1. Per maand zien we het gemiddelde rapportcijfer dicht bij de 8 blijven, met als uitschieter naar boven de maand januari met een 8,5 en april als uitschieter naar beneden met een 7,9. tevredenheid kinderopvang 4

NPS

In de eerste helft van 2019 is de NPS uitgekomen op +35. Dat wil zeggen dat er binnen de klanten van kinderopvangorganisaties 35% meer aanbevelers dan afraders zijn. De exacte verdeling over het eerste halfjaar is als volgt;

  • 46% van de klanten raadt zijn/haar kinderopvang aan
  • 9% van de klanten raadt het juist af.

Zie voor meer informatie over de NPS ons artikel op onze community en de blog op onze website. tevredenheid kinderopvang 5 Net als bij het rapportcijfer schommelt de NPS per maand, maar met grotere verschillen. De maand maart heeft een uitschieter naar boven opgeleverd, met een NPS van +46. In de onderstaande graphic is te zien in hoeverre er iets valt te zeggen over de scores van het rapportcijfer en de NPS, bij een hoge respons. Zoals te zien is, lijkt de NPS dit afgelopen halfjaar lager te liggen, als de respons ook afneemt. Voor het rapportcijfer geldt dit niet. tevredenheid kinderopvang 6

Medewerkertevredenheid kinderopvang

Respons

In het eerste halfjaar van 2019 zijn 381 uitnodigingen verstuurd naar medewerkers van kinderopvangorganisaties. In totaal zijn er 263 ingevulde vragenlijsten teruggekomen, wat het responspercentage op 69% brengt. In de maanden januari, februari en mei lag het helemaal stil bij de MTO’s, want toen zijn er geen onderzoeken verstuurd. Als we kijken naar de respons per maand dan valt op dat in maart een enorm hoog reponspercentage is behaald. tevredenheid kinderopvang 8 Als gekeken wordt naar de respons per maand over meerdere jaren, dan valt op dat alleen in juni jaarlijks onderzoeken worden uitgevoerd. Voor de overige maanden van het eerste halfjaar geldt dat de ene maand wel uitgestuurd wordt, de andere maand helemaal niet. tevredenheid kinderopvang 9

Rapportcijfer

Het gemiddelde rapportcijfer dat medewerkers voor hun kinderopvangorganisatie geven ligt op 7,7. Dat is 0,2 meer dan in heel 2018 werd behaald. tevredenheid kinderopvang 10

NPS

De NPS binnen de branche kinderopvang ligt in het eerste halfjaar van 2019 op +16. Dat betekent dat 16% meer ouders hun kinderopvang(locatie) aanbevelen, dan afraden. De exacte verdeling ligt in deze periode op 31,5% promotors, 53,2% passives en 15,3% detractors. Zie voor meer informatie over de NPS ons artikel op onze community en de blog op onze website. tevredenheid kinderopvang 11

NPS per maand

De NPS wordt niet door elke organisatie gebruikt in de vragenlijst. Dit verklaart ook de verschillen in het aantal reacties ten opzichte van de rapportcijfervraag, welke we verplicht in elke vragenlijst opnemen.

Meer weten over tevredenheidsonderzoek kinderopvang?

Wil jij ook graag aan de slag met het in kaart brengen van de ervaringen van ouders en medewerkers? Wij helpen je graag verder. Neem eens een kijkje op onderstaande pagina waar we verder toelichten wat voor soort onderzoeken wij voor kinderopvangorganisaties aanbieden.

Bekijk onderzoeken