Klanttevredenheid GOB Mare

Klanttevredenheid GOB Mare

"De evaluaties van Tevreden.nl maken onderdeel uit van het inspectierapport van de GGD, dit scheelt ons heel veel administratief werk!"

Veiligheid en hygiëne

GOB Mare vindt een persoonlijke benadering erg belangrijk. Alle inschrijvingen worden met zorg behandeld. De eventuele referenties van de gastouder worden gecontroleerd. GOB Mare let erop dat de gastouder aan de door de overheid gestelde opleidingseisen voldoet en in het bezit is van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag en eventuele meerderjarige huisgenoten ook.

Ook screent GOB Mare de opvangplek op veiligheid en hygiëne. Gastouders moeten zich aan het pedagogisch beleidsplan van GOB Mare houden. Twee keer per jaar controleert GOB Mare of de gastouder zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Resultaten voor GGD inspectie

GOB Mare wordt, net als elk ander gastouderbureau, jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Hierbij worden gastouders getoetst op belangrijke punten. Beoordeling vindt plaats op basis van een groot aantal criteria.

U kunt hierbij denken aan:

  • het beleidsplan en de uitwerking hiervan in de praktijk
  • kwaliteitseisen aan de Gastouder (denk hierbij aan een VOG, EHBO en een diploma MBO2)
  • controle op de gestelde eisen van de opvanglocatie

Ook is het voor de inspecteur van belang dat wij de tevredenheid van onze klanten in kaart hebben.

logo_gobmare

Uw tevredenheidstaat bij ons voorop!GOB Mare staat voor enthousiaste klanten en trotse gastouders! GOB Mare zorgt dat gast- en vraagouder(s) elkaar vinden en meet of dit naar tevredenheid is verlopen via het platform gobmare.tevreden.nl.

Wij gebruiken het onderzoek van Tevreden.nl om de tevredenheid duidelijk inzichtelijk te krijgen en resultaten aan de GGD inspectie te kunnen overleggen.

Wat wilt u als organisatie bereiken en verbeteren?

Tijdens een telefonisch gesprek inventariseren wij de wensen en behoeftes en bepalen we de beste onderzoeksopzet voor uw organisatie. Benieuwd?

Neem contact op