Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting

Wist je dat ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim direct gekoppeld kan worden aan PSA? Om deze reden zijn organisaties zich er steeds meer van bewust dat de zogenaamde Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van belang is, omdat op basis hiervan maatregelen genomen kunnen worden om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren. Een belangrijk onderwerp is de psychosociale arbeidsbelasting.

Thema's Psychosociale Arbeidsbelasting

Werkgevers zijn verplicht arbeidsrisico’s te inventariseren, dus ook het risico op PSA. Werkgevers zullen PSA-risico’s in ieder geval moeten meenemen in een periodieke risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Daarnaast kan het voor hen heel nuttig zijn bepaalde risico’s wat uitgebreider te inventariseren, zodat werkgevers gericht maatregelen kunnen nemen om deze risico’s te verminderen of weg te nemen.

Thema's

Tevreden.nl helpt organisaties bij het periodiek onderzoek naar de Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit onderzoek gaat in op drie thema’s:

1. Werkdruk

Een combinatie van een hoge werkdruk en te weinig rust en ontspanning kan psychische en lichamelijke klachten bij de werknemer veroorzaken en uiteindelijk tot ziekte en verzuim leiden. De werknemer kan onder andere te maken krijgen met overspannenheid, burn-out, depressie en posttraumatische stressstoornissen. Een te lage werkdruk kan ook risico's met zich meebrengen. Medewerkers die te weinig te doen hebben of geen uitdaging in hun werk zien en bijvoorbeeld niet over loopbaanmogelijkheden beschikken, kunnen hierdoor gefrustreerd raken en psychische en lichamelijke klachten ontwikkelen.

2. Ongewenst Gedrag en seksuele intimidatie

Onder (seksuele) intimidatie verstaan we alle handelingen met een bedreigend, vernederend of intimiderend karakter. Gemiddeld heeft 24% van alle werknemers in Nederland te maken met ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden.

3. Agressie en geweld inclusief pesten

Agressie en geweld doen zich vooral voor in sectoren waarin de werknemers veel te maken hebben met publiek: klanten, cliënten, patiënten, leerlingen, passagiers – kortom: mensen die niet werkzaam zijn in de organisatie. Bijna 20% van de werknemers in Nederland heeft wel eens te maken met intimidatie of lichamelijke agressie en geweld van mensen van buiten de eigen organisatie (klanten, leerlingen en patiënten).

Waarom is PSA belangrijk?

Aandacht voor PSA en het resultaat ervan, werkstress, zijn belangrijk om de volgende redenen:

  • Een werkgever is wettelijk verplicht beleid te voeren dat PSA tegengaat.
  • Werkstress, een gevolg van PSA, kost werkgevers geld, want het:
  • verhoogt het ziekteverzuim;
  • vermindert de productiviteit;
  • vermindert de kwaliteit van de dienstverlening.
  • Werkstress verhoogt de kans op ongevallen.
  • Werkstress is slecht voor de gezondheid van werknemers.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden om de Psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen? Laat je gegevens achter en wij nemen binnen 1 werkdag contact op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken.

[contact-form-7 title="" id="none"]
Tevreden.nl en Feedback Company bundelen hun krachten!

Reviewspecialist Feedback Company en onderzoeksbureau Tevreden.nl bundelen hun krachten en hun producten en diensten. Zodat we de feedback- en onderzoek markt nog beter kunnen bedienen, een verdiepingsslag kunnen maken en een completer product kunnen aanbieden.

Lees bericht
close-link