Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Er is meer en meer aandacht voor het opleidingsniveau en de tevredenheid van werknemers. Zij zijn de motor van het bedrijf en het belangrijkste kapitaal, dat permanent onderhoud nodig heeft. Hoe (on)tevreden zijn uw medewerkers?

Download gratis ebook

WP medewerkerstevredenheidsonderzoek
Medewerkstevredenheidsonderzoek animatie

Waar het vroeger echt ging over tevredenheid, is er inmiddels behoefte aan een breder inzicht in verschillende thema’s. Voorbeelden van deze thema's zijn:

  • motivatie
  • betrokkenheid
  • bevlogenheid
  • klantgerichtheid

Geen incidenteel, maar doorlopend inzicht dat gekoppeld is aan logische momenten in het werkproces en de loopbaan. Dit resulteert in bruikbare onderzoeksresultaten, gerichte verbeteracties en oplossingen om doorlopend te leren en te verbeteren.

Waarom medewerkersonderzoek?

Medewerkers met passie

Het onderzoek legt de verbinding tussen organisatiedoelen en werkbeleving. Ook richt het zich op energie, eigenaarschap, betrokkenheid, verbondenheid, plezier en trots. De focus ligt op het continu verbeteren en verhogen van de betrokkenheid van medewerkers.

Continu in het vizier

Bedrijfsresultaat, klanttevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers zijn sterk met elkaar verbonden. Om doorlopend te kunnen verbeteren, is het belangrijk continu inzicht in de klanttevredenheid en de werkbeleving van medewerkers te hebben.

Motor van het bedrijf

Juist in de tijd waarin duurzame inzetbaarheid de boventoon voert en menselijk kapitaal wordt gezien als één van de belangrijkste onderdelen in de organisatie, kan zo’n onderzoek voor HR-verantwoordelijken uitkomst bieden.

Resultaat van betrokken medewerkers

Als organisaties goed omgaan met hun medewerkers, stijgt de betrokkenheid, bevlogenheid en klantgerichtheid. Dat leidt tot loyalere klanten en uiteindelijk tot een beter resultaatOnderstaande resultaten worden alleen behaald als de juiste combinatie wordt gevonden tussen medewerker- én klanttevredenheid, waarbij de medewerker de basis vormt. Bevlogen medewerkers en daaruit volgende hogere klanttevredenheid leiden altijd tot een hoger rendement!

10%

Hogere klanttevredenheid

Een organisatie met betrokken medewerkers heeft gemiddeld een 10% hogere klanttevredenheid en ziet hierdoor een verhoging van de omzet.

37%

Minder ziekteverzuim

Het effect van betrokken medewerkers op het verzuim is zeer positief: dit kan maar liefst tot 37% dalen.

48%

Minder incidenten

Het aantal bedrijfsongelukken en –incidenten ligt fors lager bij gepassioneerde medewerkers: dit kan maar liefst tot 48% dalen.

Welk onderzoek past het beste bij u?

Ontvang binnen 1 minuut een advies op maat.

Oplossingen

Doordat wij werken met mensen die kennis hebben van een bepaalde sector of die zelf binnen deze sector gewerkt hebben, krijgt u de beste begeleiding bij uw onderzoekstraject.

OVERZICHT SECTOREN

Weten welke stappen je nu écht moet zetten voor enthousiaste medewerkers en tevreden klanten? 

Tijdens dit gratis webinar delen wij dé ultieme blauwdruk! Volg het vanachter je eigen bureau.
Beperkt plaats beschikbaar.
MEER INFORMATIE
close-link