header gemeente

Burgerpeiling, Ondernemerspeiling en Cliëntervaringsonderzoek

Hoe staat uw gemeente er voor?

Wat vinden burgers en ondernemers nu echt van uw gemeente? Verkrijg inzicht in de kwaliteit van uw dienstverlening door deze doorlopend te laten beoordelen. Leer, verbeter en versterk uw positionering als gemeente met de actuele feedback.

Waarom kiezen voor

overheid.tevreden.
mock-up-dashboard

Burgerpeiling

De Burgerpeiling is een gevalideerde modelvragenlijst en onderzoeksmethodiek voor inwonersonderzoek. Met de Burgerpeiling kan uw gemeente eenvoudig het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk maken.

U ontdekt daarnaast in hoeverre uw gemeente erin slaagt aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners.


 

Cliëntervaringsonderzoek jeugd wmo

Cliëntervaringsonderzoek

Gemeenten kunnen bij ons aan de slag met het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd en WMO. Gemeenten willen graag weten wat gebruikers van de WMO en jeugdhulp vinden van de ondersteuning. Hun ervaringen zijn nodig om de uitvoering zo nodig te verbeteren.

En dit doen gemeenten omdat zij graag willen weten waar zij staan in de transitie doelstelling en ook om de kwaliteit van dienstverlening continu te verbeteren.


Ondernemerspeiling

Ondernemerspeiling

Veel gemeenten zijn bezig om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Ondernemers zijn belangrijke partners van gemeenten met oog op de werkgelegenheid. Ook zorgen ondernemers voor dynamiek en bedrijvigheid in gemeenten.

Veel gemeenten werken daarom samen met ondernemers in lokale (duurzame) initiatieven. Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers, is het belangrijk om te weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling helpt gemeenten daarbij.


Play button

Continu medewerkersonderzoek

Organisaties kiezen er regelmatig voor om slechts eens in de paar jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. Op basis van dit onderzoek formuleren ze dan verbeterpunten, waar ze vervolgens verschillende jaren aan werken.

Tevreden.nl gelooft erin dat u in deze periode juist niet moet stoppen met meten. Door in te zoomen op de genoemde verbeterpunten, blijven deze ontwikkelthema’s actueel en onder de aandacht van zowel directie als medewerkers.

Waarom uw medewerkers een essentieel onderdeel zijn? Bekijk het korte animatiefilmpje hiernaast.


 

Omnichannel overheid tevreden

Meerdere kanalen

Het onderzoek template is toepasbaar voor diverse vormen om onderzoek af te nemen. Zo haalt u de maximale response uit het onderzoek.

  • e-mail
  • iPad/tablet/zuil op locatie
  • sms
  • social media
  • telefonisch
  • schriftelijk/post

Responsive-vragenlijsten

Responsive design

Tevreden.nl hanteert korte en krachtige vragenlijsten die volledig responsive zijn en dus op ieder apparaat goed leesbaar en in te vullen zijn. Bij de opzet van de vragenlijsten is er rekening mee gehouden dat de resultaten geschikt zijn om klantgericht te verbeteren en te benchmarken.


Desktop met dashboarding

Real-time dashboard

Krijg real-time inzicht in de behaalde resultaten en de ontwikkelingen door de tijd. Zo kunt u direct en gericht actie ondernemen. De dashboards zijn flexibel in te richten op diverse niveau's zoals organisatiebreed,  teams en zelfs per medewerker.


 

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

Voor de afdeling Maatschappelijk Werk (algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk) maakt  Vérian  gebruik van Tevreden.nl.  Tevreden.nl beschikt over kennis op inhoud van de vragenlijsten die voor ons van belang zijn. Ook andere organisaties die maatschappelijk werk aanbieden werken via Tevreden.nl. Een vergelijking met andere organisaties, benchmark, kan dan goed worden gemaakt. Vérian hecht veel waarde aan het publiceren van reviews en scores. We willen graag dat (potentiële) cliënten de geleverde kwaliteit en professionaliteit inzichtelijk hebben, ook voor samenwerkingspartners. 

Regina Bakker - Verian
Welzijnsorganisatie Vérian
Regina Bakker - manager Zorg & Welzijn

Eén van de kernwaarden van de moederorganisatie van De Kern is transparantie. Het is dus een logische stap om reviews en scores te publiceren. In het begin was dat zeker erg onwennig en zelfs een beetje eng. Je staat immers gelijk in je hemd als iemand iets negatiefs over de organisatie zegt of als de score plotseling zou kelderen. Inmiddels is het voor ons kicken als we zien dat er weer een nieuwe review gepubliceerd is via de widget, die we in onze website hebben ingebouwd. 

Jorg Post tevreden
Welzijnsorganisatie de Kern
Jorg Post - Projectleider

Klaar om te starten met meten?

Wij gaan graag met u in gesprek om de wensen en organisatiedoelen in kaart te brengen. Wilt u meer informatie omtrent de Burgerpeiling, Ondernemerspeiling of Cliëntervaringsonderzoek? Klik dan op onderstaande button en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Neem contact op