Welzijn header

Cliënttevredenheidsonderzoek welzijn & sociaal domein

Jouw uitdaging is onze expertise

Dagelijks ondersteunen wij vele organisaties binnen het sociale domein bij het uitvoeren van onderzoeken onder cliënten (jongeren/volwassenen), medewerkers, ketenpartners en vrijwilligers. Bij Tevreden.nl gaan we uit van het principe gestandaardiseerde flexibiliteit om ervoor te zorgen dat niet iedere organisatie het (onderzoeks)wiel opnieuw hoeft uit te vinden. In de onderzoeken binnen het sociale domein combineren we veelal vragen over de tevredenheid van de cliënt met vragen over de behaalde effecten.

De kracht van Tevreden.nl

Dashboard_icon

Real-time

Weken wachten op onderzoeksresultaten? Met ons real-time online dashboard is dat verleden tijd. Je hebt direct inzicht.

tijd_icon

Doorlopend

Krijg op alle contactmomenten die een cliënt heeft doorlopend inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening.

API_1_icon

Integratie

Verstuur onderzoeken geautomatiseerd vanuit uw CRM systeem door de unieke API koppeling.

inzicht_icon

Analyseren

Diepgaande informatie beschikbaar per proces, klantgroep, afdeling, tijd en zelfs per medewerker.

Responsive Design_icon

Responsive

De onderzoeken zijn korte en krachtige vragenlijsten die volledig responsive zijn en dus op ieder apparaat (mobiel, tablet, pc) goed leesbaar en in te vullen zijn.

klanttevredenheid_icon

Effectmeter

Deze meting is geschikt voor organisaties die het door-de-cliënt-ervaren-effect-van-de-dienstverlening in kaart willen brengen. Ook te combineren met het tevredenheidsonderzoek.

Teamwork_icon

Ketensamenwerking

Hoe tevreden is de klant over de geleverde dienstverlening van de gehele keten? Met een heldere meting krijgen ketenpartners inzicht in de prestaties.

workshops_tevredenheid_icon

Begeleiding

Naast continu meten ondersteunt en begeleidt Tevreden.nl organisaties bij het vertalen van de resultaten naar de praktijk middels rapportages en workshops.

uitnodiging_icon

Huisstijl

De onderzoeken en uitnodigingen kunnen worden voorzien van logo en ondertekening. Een onderzoeksplatform in eigen huisstijl behoort tot de opties.

Wij werken o.a. voor

Effectmetingen

Met de Effectmeter meet je per welzijnsactiviteit of het bijdraagt aan het vooraf geformuleerde welzijnsdoel.
Denk aan vragen als:

 • Wat is de ervaring van de cliënt?
 • Dragen de activiteiten bij aan het doel waar we ze voor inzetten?
 • Doet men door onze diensten meer mee in het sociale verkeer?
 • Leeft men gezonder?

Vragen als deze worden steeds vaker gesteld aan dienstverleners. Het beantwoorden van dergelijke vragen is geen eenvoudige opgave, maar wel belangrijk om te doen. Deze activiteiten kunnen de volgende doelen hebben;

 • Zelfredzaamheid en eigen kracht
 • Maatschappelijke participatie
 • Arbeidsparticipatie
 • Gezonde leefstijl
 • Leefbaarheid en veiligheid
 • Zorgen voor elkaar

Deze meting is geschikt voor organisaties die het door-de-cliënt-ervaren-effect-van-de-dienstverlening in kaart willen brengen. Het is mogelijk om de vragen zowel afzonderlijk te gebruiken alsook te combineren met het tevredenheidsonderzoek.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Bij Tevreden.nl gaan we uit van het principe gestandaardiseerde flexibiliteit. Om ervoor te zorgen dat niet iedere organisatie dezelfde zoektocht hoeft te doorlopen adviseren en ondersteunen we organisaties op basis van onze ervaring en expertise op onderzoeksgebied.

Samen brengen we de organisatiedoelen in beeld. Op basis hiervan bepalen we welke onderzoeksonderdelen, zogenaamde modules, hier het beste bij aansluiten. Deze zijn in te zetten om de tevredenheid te meten en te benchmarken met andere organisaties.

Dus moeten we nu:
De tevredenheid meten of de effecten weten?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Lees in ons blog hoe wij hier over denken.

Lees blog

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren

We zien nog vaak een traditionele aanpak waarbij in de meeste organisaties maximaal één keer per twee jaar werkbeleving in kaart wordt gebracht: lange vragenlijst, dik rapport, presentatie en verbeterplan. En dan maar hopen op een stijgende lijn. Wij geloven erin dat continu onderzoek veel meer toegevoegde waarde heeft.

Er zijn 15 verschillende thema's waar een medewerker zijn mening over kan geven. Denk aan:

 • Cultuur
 • Werksfeer en samenwerking
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Bevlogenheid
 • Communicatie
 • Duurzame inzetbaarheid

In elk thema is een open vraag opgenomen om de medewerker te activeren ook zelf ideeën of oplossingen ter verbetering van het thema aan te dragen.

Uit ervaring weten wij dat wanneer je inzoomt op de genoemde verbeterpunten, deze ontwikkelthema’s actueel onder de aandacht blijven van zowel directie als medewerkers.

Ketensamenwerking welzijn

Welzijnsorganisaties zoeken steeds vaker de samenwerking binnen de keten. Denk aan de samenwerking met gemeentes. Ketensamenwerking leidt tot betere resultaten, lagere kosten en meer tevreden klanten. Het gaat hierbij niet langer alleen om de eigen prestatie maar om de totale prestatie van alle schakels binnen de keten. Hoe tevreden is de klant over de geleverde dienstverlening van de gehele keten? En hoe ervaren de ketenpartners de samenwerking met elkaar? Waar in het proces of de samenwerking kan het nog beter?

Tevreden.nl levert een heldere meting met een real-time dashboard waarmee alle ketenpartners inzicht hebben in de geleverde prestatie. Dit is een noodzakelijk onderdeel om te weten wat er beter kan en snel te kunnen reageren en bijsturen waar nodig.

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

Voor de afdeling Maatschappelijk Werk (algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk) maakt  Vérian  gebruik van Tevreden.nl.  Tevreden.nl beschikt over kennis op inhoud van de vragenlijsten die voor ons van belang zijn. Ook andere organisaties die maatschappelijk werk aanbieden werken via Tevreden.nl. Een vergelijking met andere organisaties, benchmark, kan dan goed worden gemaakt. Vérian hecht veel waarde aan het publiceren van reviews en scores. We willen graag dat (potentiële) cliënten de geleverde kwaliteit en professionaliteit inzichtelijk hebben, ook voor samenwerkingspartners. 

Regina Bakker - Verian
Welzijnsorganisatie Vérian
Regina Bakker - manager Zorg & Welzijn

Eén van de kernwaarden van de moederorganisatie van De Kern is transparantie. Het is dus een logische stap om reviews en scores te publiceren. In het begin was dat zeker erg onwennig en zelfs een beetje eng. Je staat immers gelijk in je hemd als iemand iets negatiefs over de organisatie zegt of als de score plotseling zou kelderen. Inmiddels is het voor ons kicken als we zien dat er weer een nieuwe review gepubliceerd is via de widget, die we in onze website hebben ingebouwd. 

Jorg Post tevreden
Welzijnsorganisatie de Kern
Jorg Post - Projectleider
Debbie_coster_tevreden

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Debbie is bij Tevreden.nl strategisch klantadviseur en al jaren helpt ze allerlei organisaties uit het sociale domein met het verbeteren van de interne processen en de klant/cliënt- en medewerkerstevredenheid.

Wil je eens sparren met Debbie? Vul het formulier dan even in.

[contact-form-7 title="" id="none"]
Gratis webinar: Succesvol medewerkersonderzoek in 45 minuten
Meld je hier aan
close-image