Welzijn header

Tevredenheidsonderzoek voor welzijnsorganisaties

Gratis webinar: "Onderzoeksuitdagingen binnen het sociale domein"

Om ervoor te zorgen dat niet iedere organisatie binnen het sociale domein dezelfde zoektocht hoeft te doorlopen delen wij tijdens dit gratis live webinar onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van cliënttevredenheidsonderzoek.

Om allerlei redenen is het steeds belangrijker om inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het sociale domein is vrij breed. Dit geldt ook voor de uitdagingen waar organisaties mee te maken krijgen bij het in kaart brengen van de verschillende doelgroepen. Toch proberen wij er dagelijks voor te zorgen dat niet iedere organisatie het wiel opnieuw hoeft uit te vinden maar dat je gebruikt kunt maken de ervaringen van anderen.

De meest voorkomende uitdagingen komen tijdens dit webinar aan bod. Natuurlijk geven wij ook tips en handvatten om vervolgens aan de slag te gaan met deze uitdagingen.

Direct aanmelden

Uw uitdaging onze expertise

Het sociaal domein is al lange tijd aan transities onderhevig. Wellicht heeft uw organisatie hier ook mee te maken gehad. Desondanks zet uw organisatie zich nog altijd met man en macht in voor onze samenleving. Dat verdient aandacht en mag getoond worden. Maar hoe brengt u dit op de juiste manier in beeld?

Waarom kiezen voor

welzijn.t
mock-up-dashboard

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Om ervoor te zorgen dat niet iedere organisatie dezelfde zoektocht hoeft te doorlopen, adviseren en ondersteunen we u op basis van onze ervaring en expertise op onderzoeksgebied. Samen met u brengen we de organisatiedoelen in beeld.

Op basis hiervan bepalen we welkeonderdelen van het onderzoek, de zogenaamde modules, hier het beste bij aansluiten. Deze kunt u inzetten om de tevredenheid te meten en eventueel te benchmarken met andere organisaties.


 

Play button

Continu medewerkersonderzoek

Organisaties kiezen er regelmatig voor om slechts eens in de paar jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. Op basis van dit onderzoek formuleren ze dan verbeterpunten, waar ze vervolgens verschillende jaren aan werken.

Tevreden.nl gelooft erin dat u in deze periode juist niet moet stoppen met meten. Door in te zoomen op de genoemde verbeterpunten, blijven deze ontwikkelthema’s actueel en onder de aandacht van zowel directie als medewerkers.

Waarom uw medewerkers een essentieel onderdeel zijn? Bekijk het korte animatiefilmpje hiernaast.


 

Sociaal-Werk-Nederland-logo

Effectmeter

Wat ervaart de de cliënt van onze dienstverlening? Dragen de activiteiten bij aan het doel waar we ze voor inzetten? Doet men door onze diensten inderdaad meer mee in het sociale verkeer? Leeft men gezonder?Vragen als deze worden steeds vaker gesteld aan dienstverleners. Het beantwoorden van dergelijke vragen is geen eenvoudige opgave, maar wel belangrijk om te doen.

Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, biedt nu in samenwerking met Tevreden.nl 'de effectmeter' aan.

Met deze vragenlijst meet u per welzijnsactiviteit of het bijdraagt aan het vooraf geformuleerde welzijnsdoel. Deze activiteiten kunnen de volgende doelen hebben;

 • Zelfredzaamheid en eigen kracht
 • Maatschappelijke participatie
 • Arbeidsparticipatie
 • Gezonde leefstijl
 • Leefbaarheid en veiligheid
 • Zorgen voor elkaar

Desktop met dashboarding

Real-time dashboard

Krijg real-time inzicht in de behaalde resultaten en de ontwikkelingen door de tijd. Zo kunt u direct en gericht actie ondernemen. De dashboards zijn flexibel in te richten, er kunnen diverse niveau's gemaakt worden. Voorbeelden van deze niveaus zijn organisatiebreed overzicht, overzicht per vestiging, teams of zelfs per medewerker.


 

Responsive-vragenlijsten

Responsive design

Tevreden.nl hanteert korte en krachtige vragenlijsten die volledig responsive zijn en dus op ieder apparaat goed leesbaar en makkelijk in te vullen zijn. Bij de opzet van de vragenlijsten is er rekening mee gehouden dat de resultaten geschikt zijn om klantgericht te verbeteren en te benchmarken.


Omnichannel overheid tevreden

Meerdere kanalen

Het onderzoek template is toepasbaar voor diverse vormen om onderzoek af te nemen. Zo haalt u de maximale response uit het onderzoek.

 • e-mail
 • iPad/tablet/zuil op locatie
 • sms
 • social media
 • telefonisch
 • schriftelijk/post

Ketensamenwerking Tevreden

Ketensamenwerking

Welzijnsorganisaties zoeken steeds vaker de samenwerking binnen de keten. Denk aan de samenwerking met gemeentes. Ketensamenwerking leidt tot betere resultaten, lagere kosten en meer tevreden klanten. Het gaat hierbij niet langer alleen om de eigen prestatie maar om de totale prestatie van alle schakels binnen de keten. Hoe tevreden is de klant over de geleverde dienstverlening van de gehele keten? En hoe ervaren de ketenpartners de samenwerking met elkaar? Waar in het proces of de samenwerking kan het nog beter?

Tevreden.nl levert een heldere meting met een real-time dashboard waarmee alle ketenpartners inzicht hebben in de geleverde prestatie. Dit is een noodzakelijk onderdeel om te weten wat er beter kan en snel te kunnen reageren en bijsturen waar nodig.

Meer info ketensamenwerking

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

Voor de afdeling Maatschappelijk Werk (algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk) maakt  Vérian  gebruik van Tevreden.nl.  Tevreden.nl beschikt over kennis op inhoud van de vragenlijsten die voor ons van belang zijn. Ook andere organisaties die maatschappelijk werk aanbieden werken via Tevreden.nl. Een vergelijking met andere organisaties, benchmark, kan dan goed worden gemaakt. Vérian hecht veel waarde aan het publiceren van reviews en scores. We willen graag dat (potentiële) cliënten de geleverde kwaliteit en professionaliteit inzichtelijk hebben, ook voor samenwerkingspartners. 

Regina Bakker - Verian
Welzijnsorganisatie Vérian
Regina Bakker - manager Zorg & Welzijn

Eén van de kernwaarden van de moederorganisatie van De Kern is transparantie. Het is dus een logische stap om reviews en scores te publiceren. In het begin was dat zeker erg onwennig en zelfs een beetje eng. Je staat immers gelijk in je hemd als iemand iets negatiefs over de organisatie zegt of als de score plotseling zou kelderen. Inmiddels is het voor ons kicken als we zien dat er weer een nieuwe review gepubliceerd is via de widget, die we in onze website hebben ingebouwd. 

Jorg Post tevreden
Welzijnsorganisatie de Kern
Jorg Post - Projectleider

Klaar om te starten met meten?

Effectmeter

Deze meting is geschikt voor organisaties die in kaart willen brengen hoe de cliënt het effect van de dienstverlening ervaart. Het is mogelijk om de vragen zowel afzonderlijk te gebruiken, alsook te combineren met het cliënttevredenheidsonderzoek.

Aan de slag

Meer info
 • Zelfredzaamheid
 • Maatschappelijke participatie
 • Arbeidsparticipatie
 • Leefbaar- en veiligheid
 • Zorgen voor elkaar

Cliëntonderzoek

Dit abonnement is geschikt voor organisaties die met beperkt budget wel de mening van de cliënt in kaart willen brengen. Daarnaast is deelname aan een benchmark van belang. Gezamenlijk met de organisatie kijken we naar de meetvragen in de organisatie. U hebt de keuze uit een scala aan bestaande modules waarmee een eigen onderzoek gebouwd kan worden. Aanvullend bestaat er ruimte om een aantal organisatie specifieke vragen toe te voegen

Aan de slag

Meer info
 • Combineren met effectmeter
 • Reviews op eigen website
 • Real-time online dashboard
 • Onbeperkt uitnodigen
 • Uitnodigen in eigen huisstijl

Medewerkersonderzoek

Maakt u gebruik van de kracht en kennis van uw medewerkers? Want wie weten er nu beter wat er anders, beter en leuker kan!

Vandaag de dag is er behoefte aan een breder inzicht in bijvoorbeeld thema’s als motivatie, betrokkenheid, bevlogenheid en klantgerichtheid en leiderschap. Het onderzoek kan zich ook richten op hele bedrijfsspecifieke onderwerpen zoals de eigen kernwaarden, de belangrijkste doelstellingen en speerpunten. Dit resulteert in bruikbare onderzoeksresultaten en gerichte verbeteracties.

Aan de slag

Meer informatie
 • Real-time dashboard
 • Interne benchmark
 • Landelijke benchmark
 • Uitnodigen in eigen huisstijl
 • Inzicht per vestiging, team en medewerker

Beste van 2 werelden

Trotse medewerkers en enthousiaste cliënten zijn doorslaggevend in het succes van organisaties en leiden altijd tot een hoger rendement. De cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken zijn te combineren in 1 real-time dashboard. Een krachtige combi voor welzijnsorganisaties die écht het verschil willen maken!

Meest gekozen
Aan de slag

Meer info
 • Alles uit cliëntonderzoek
 • Alles uit medewerkers onderzoek
 • Gunstige combideal
 • Resultaten in 1 dashboard
 • Voor organisaties die écht willen verbeteren