Anoniem vs. niet anoniem onderzoek


Anoniem onderzoek

Een belangrijke afweging bij het uitvoeren van een onlineonderzoek, is of het een anoniem of niet anoniem onderzoek is. Anonimiteit wil zeggen dat alle naar een persoon herleidbare gegevens onbekend zijn.

Anoniem onderzoek

In zowel de uitnodigingse-mails als de vragenlijst wordt de respondent er duidelijk op gewezen dat de resultaten van het onderzoek anoniem worden verwerkt, tenzij de ‘verzoek tot opvolgingsvraag’ wordt ingevuld.

De voordelen

  • Anonimiteit zorgt over het algemeen voor een hogere response, omdat respondenten erg aan hun privacy hechten en dus sneller geneigd zijn om te reageren als het anoniem ingevuld kan worden. Vanwege de anonimiteit zijn respondenten minder geneigd om sociaal wenselijke antwoorden te geven, een respondent zal dan eerder echt het achterste van zijn/haar tong te laten zien.

De nadelen

Anoniem onderzoek kent ook zijn beperkingen voor de organisatie, de belangrijkste zijn hieronder opgesomd.

  • Anoniem onderzoek moet gewaarborgd kunnen worden voor de respondent en dus kan een organisatie bijTevreden.nl pas data teruggekoppeld zien, wanneer een minimum van (meestal) tien reacties is behaald. Bij anoniem onderzoek is het onmogelijk te achterhalen of de vriendelijke meneer of mevrouw die aangaf het onderzoek te hebben ingevuld ook daadwerkelijk een reactie heeft achtergelaten.

Niet anoniem onderzoek

Steeds vaker wordt de vraag gesteld of het onderzoek niet beter ‘niet anoniem’ ingezet kan worden. Als resultaten moeten kunnen worden geanalyseerd van kleine onderzoekspopulaties, is niet anoniem onderzoek een oplossing.

Wij zien dat niet anoniem onderzoek de laatste jaren steeds populairder is geworden, met name bij medewerkersonderzoeken. In organisaties zijn er bepaalde afdelingen of functiegroepen zo dun bezet, dat het minimumaantal niet gehaald gaat worden.

Als een onderzoek anoniem wordt ingezet, dan wordt de respondent beloofd dat de uitkomsten van het onderzoek ook anoniem worden verwerkt. Als vervolgens tot op één resultaat gefilterd kan worden , is er geen sprake meer van een anoniem onderzoek.

Bedrijven die de intentie uitspreken om per segment niveau (denk aan functie, vestiging, locatie etc.) te willen analyseren kiezen daarom steeds vaker voor niet anoniem onderzoek.

De voordelen

Er zijn goede redenen om een onderzoek niet anoniem in te laten vullen, bijvoorbeeld:

  • Per respondent geanalyseerd kan worden, zodat het bewijs van de mening van de respondent in het dashboard te vinden is en deze zich niet kan ‘verschuilen’.
  • “Ik heb het al ingevuld” kan gecontroleerd worden door de organisatie, omdat nu tot op repondentniveau teruggekeken kan worden wat het resultaat van de invulling is.
  • De response ligt over het algemeen hoger, vanwege bovenstaande reden.

De nadelen

Niet anoniem onderzoek is niet altijd handig. Enkele nadelen van niet anoniem onderzoek;

  • De kans is groter dat een respondent niet naar volle eerlijkheid in zal vullen, als deze het gevoel heeft dat er consequenties aan de reactie hangen. De kans is dan dus groter dat men sociaal wenselijke antwoorden geeft.

Hoe krijgt u tevreden klanten?

Download ons gratis whitepaper met tips!

Tevreden.nl en Feedback Company bundelen hun krachten!

Reviewspecialist Feedback Company en onderzoeksbureau Tevreden.nl bundelen hun krachten en hun producten en diensten. Zodat we de feedback- en onderzoek markt nog beter kunnen bedienen, een verdiepingsslag kunnen maken en een completer product kunnen aanbieden.

Lees bericht
close-link