Privacy & Disclaimer

Tevreden BV (hierna te noemen: Tevreden) beschermt de privacy van respondenten op alle onderzoeken die via de Tevreden domeinen worden uitgevoerd, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle privacy gevoelige informatie die respondenten verstrekken valt onder deze privacy verklaring. Tevreden spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens van respondenten vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in deze privacy verklaring.Middels deze privacy verklaring informeren wij u over hoe u bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen.

1. DOEL GEGEVENSVERWERKING

Het doel van de gegevensverzameling door Tevreden is drieledig.

Op de eerste plaats streeft Tevreden ernaar Nederland meer tevreden te maken. Dat doen wij door organisaties in staat te stellen onderzoek te doen onder klanten om op basis van de uitkomsten daarvan de kwaliteit van producten en diensten beter aan te laten sluiten op de wensen van de klanten.Op de tweede plaats kan Tevreden met de verkregen informatie (potentiële) klanten informeren over de ervaringen van (andere) klanten met de betreffende organisaties. Deze informatie maakt het mogelijk betere keuzes te maken. Op de derde plaats verzamelt en verwerkt Tevreden informatie van bezoekers van onze websites met als doel om het functioneren van deze websites te kunnen optimaliseren. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd. Om te zorgen dat de informatie die wij verzamelen ook betrouwbaar, representatief en informatief blijft, is het noodzakelijk ook persoonsgegevens bij het onderzoek te verwerken. De respondent bepaalt altijd zelf op basis van een expliciet gevraagde toestemming, of zijn reactie anoniem of herleidbaar wordt teruggekoppeld aan de betreffende organisatie en of herleidbare persoonsgegevens bij de publicatie van onderzoeksresultaten openbaar mogen worden gemaakt.

2. GEHEIMHOUDING EN ANONIMITEIT

Uw anonimiteit is gewaarborgd tenzij u niet anoniem wenst te reageren. De gegevens die door Tevreden worden verwerkt betreffen uw identiteit (zoals naam, adres en e-mail) en profielinformatie (zoals product, gezinssamenstelling en provincie). Deze gegevens worden met de uitnodigende mail van het onderzoek meegestuurd of dienen door de respondent te worden ingevuld. Deze gegevens worden niet herleidbaar teruggekoppeld aan onze opdrachtgevers noch openbaar gemaakt via onze websites, tenzij u daar als respondent in de vragenlijst expliciet toestemming voor geeft. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uw toestemming en zonder gewichtige reden beschikbaar worden gesteld aan derden. Een gewichtige reden kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer sprake zou zijn van het plegen van een strafbaar feit en Tevreden wettelijk verplicht is dit te melden aan de daartoe bevoegde instantie.Tevreden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

3. E-MAIL

E-mail berichten die verstuurd worden door Tevreden (en die onderdeel uitmaken van het domein Tevreden) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Tevreden staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

4. COOKIES

Een cookie is een klein bestand die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer wordt geplaatst en waar persoonlijke voorkeuren kunnen worden opgeslagen. De informatie die wordt verkregen als het gevolg van het gebruik van cookies wordt gebruikt wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Het gebruik van cookies kan via de instelling van uw computer worden uitgeschakeld. Tevreden (en websites die onderdeel uitmaken van het domein Tevreden) maakt gebruik van cookies. Hieronder leest u waarom. En u ziet welke cookies Tevreden precies plaatst en met welk doel.


Welk soort cookies gebruikt Tevreden?

Tevreden gebruikt cookies voor webstatistieken, -gebruik en remarketing.


Cookies voor websitestatistieken en -gebruik
Tevreden gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken. Dat doet Tevreden om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.


Webstatistieken

Tevreden gebruik Google Analytics en Act-on om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Hieronder vindt u meer informatie.

Google Analytics cookie
Naam: __utma to __utmz
Doel: registreren van websitestatistieken

Act-on cookie
Naam: ao_optin
Doel: Het volgen van het gebruik van de website en formulieren

Cookies voor remarketing
Tevreden gebruikt Google AdWords om, gebaseerd op uw bezoeken aan Tevreden websites, relevante Tevreden informatie te delen via derde websites. U kunt dan op andere website informatie vinden over Tevreden, omdat u websites van Tevreden heeft bezocht. Hieronder vindt u meer informatie.

Google AdWords cookie
Naam: id
Doel: Deze cookies registreren het bezoek aan bepaalde pagina’s van de website en worden gebruikt om u op websites van derden relevante informatie van Tevreden te tonen.
Duur: maximaal 60 dagen

Hoe kan ik cookies verwijderen?
Met behulp van cookies herkennen wij jouw computer (of smartphone of tablet etc.) bij een nieuw bezoek op Tevreden.nl. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Cookies verwijderen in Internet Explorer
Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.

  1. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik opVerwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox
Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.

  1. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome
Klik op het 3-tal streepjes rechtsbovenin. Klik op Opties > tab Geavanceerde opties. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissenZorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over cookies kunt u een e-mail sturen naar info@tevreden.nl onder vermelding van “Cookies”.

5. BEVEILIGING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tevreden streeft ernaar al het haalbare te doen om de persoonlijke gegevens te beschermen. Tevreden treft hoge veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van de persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te garanderen.

6. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTGEVERS

Voor opdrachtgevers geldt dat op alle producten en diensten van Tevreden haar Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. In deze voorwaarden zijn diverse bepalingen opgenomen om te waarborgen dat de opdrachtgevers bijdragen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek met inachtneming van de privacy.

7. PRIVACYBELEID VAN TEVREDEN OPDRACHTGEVERS

Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid, indien u daar toestemming voor hebt gegeven, om uw persoonsgegevens te downloaden en verder te verwerken in andere systemen. Opdrachtgevers die data van klanten gebruiken bepalen zelf hun eigen privacybeleid. De Tevreden onderzoeksplatformen voorzien in dit geval uitsluitend in de onderzoeksmogelijkheid.

8. SPELREGELS VOOR RESPONDENTEN

Voor respondenten gelden 10 spelregels voor deelname aan het onderzoek. Deze spelregels waarborgen een hoogwaardige kwaliteit van onderzoek en verminderen de mogelijkheid tot oneigenlijk gebruik daarvan.

9. WAARBORG BETROUWBAARHEID ONDERZOEK

Indien Tevreden op basis van analyse(s) van onderzoeksresultaten de betrouwbaarheid van één of meerdere reactie in twijfel kan of moet trekken, dan kan Tevreden, zonder dat daarvoor toestemming van opdrachtgever of respondent nodig is, de betreffende reactie(s) verwijderen. Bovendien kan Tevreden bij het vermoeden van opzet door haar opdrachtgevers sanctionerende maatregelen nemen, echter pas na overleg met de opdrachtgever.

10. GEGEVENS WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

Respondenten kunnen zich verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Daarnaast kunnen zij op elk gewenst moment hun persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen.

11. VRAGEN

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en/of met betrekking tot de verwerking of verzoek tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@tevreden.nl onder vermelding van “Privacy”.

12. AANPASSINGEN

Tevreden behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Aanpassingen in deze privacyverklaring worden uitsluitend aangekondigd door een aanpassing via de privacy verklaring op deze website.

DISCLAIMER

Deze website en de inhoud hiervan zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook. Tevreden BV is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Tevreden.nl (en websites die onderdeel uitmaken van het domein Tevreden.nl) maakt gebruik van cookies. Privacy policy

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten