Klachtenregeling Tevreden.nl

Heeft u een klacht over een product of de dienstverlening van Tevreden.nl? Meld deze dan in eerste instantie direct aan de Servicedesk van Tevreden.nl of de betrokken medewerker van Tevreden.nl. Deze zullen proberen uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien u een klacht heeft over een opdrachtgever van Tevreden.nl bespreekt u deze dan met desbetreffende opdrachtgever zelf en/of maak gebruik van haar klachtenregeling als die er is.

Uw klacht over een product of de dienstverlening van Tevreden.nl, kunt u als volgt melden.
 
Telefonisch:
010 - 234 15 50
 
Per Post:
Tevreden.nl
T.a.v. Servicedesk
Rivium Boulevard 156
2909 LK Capelle aan den IJssel
 
Per e-mail:
info@tevreden.nl
 
Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een persoonlijk bericht. Daarin wordt onder andere aangegeven hoeveel tijd het naar verwachting duurt om uw klacht te verwerken en wanneer u onze terugkoppeling op uw klacht kunt verwachten. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.
 
Mocht de voorgestelde oplossing van uw klacht onverhoopt niet naar uw verwachting zijn, dan kunt u contact opnemen met onze Operationeel Directeur op telefoonnummer 010 - 234 15 50 of per mail op info@tevreden.nl.
 
Hetzelfde geldt als u klachten heeft over medewerkers van Tevreden.nl. U kunt daarvan melding maken op info@tevreden.nl.
 
Indien uw klacht betrekking heeft op ons privacybeleid, dat wil zeggen de wijze waarop Tevreden.nl omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar info@tevreden.nl onder vermelding van “Privacy”. Voor meer details over dit onderwerp verwijzen wij u naar ons privacybeleid.