Bij Tevreden.nl geloven we in het continu meten van de tevredenheid van medewerkers en klanten, hierbij is het dus belangrijk dat er ook een constante stroom van data wordt bereikt. De mooiste oplossing hiervoor is om uw systeem te koppelen met Tevreden.nl middels een API koppeling. Wat zo’n koppeling precies inhoudt, daar zal ik u meer over vertellen in dit blog.

Wat is een API?

Om goed te begrijpen wat een API precies inhoudt is het goed om te kijken wat een API precies is. API staat voor Application Programming Interface, en een API wordt gebruikt om systemen aan elkaar te koppelen, ongeacht de onderliggende programmeertaal. Dit houdt in dat je in feite elk systeem aan elkaar kan koppelen, omdat er gebruik gemaakt wordt van een standaard vorm om de data terug te geven. De algemene flow hiervoor is hieronder afgebeeld:

Wat er dus gebeurd is dat uw applicatie een call (aanvraag) bij ons doet voor bepaalde data, onze API pakt deze aanvraag op en vraagt de data op bij onze applicatie. Vervolgens geeft onze applicatie de data in een specifiek formaat (JSON genaamd) en de API geeft deze weer terug aan uw applicatie, CRM of website. Deze aanvragen worden geauthenticeerd met een specifieke sleutel (een API key).

Het is ook mogelijk om met zo’n aanvraag een taak uit te laten voeren in onze applicatie, bijvoorbeeld het uitsturen van uitnodigingen voor onderzoeken, hierop geven wij het resultaat van de import terug als data.

De twee primaire processen die onze API dus verzorgt zijn dus het terugrapporteren van data uit ons systeem en het uitvoeren van bepaalde taken zoals het verzenden van uitnodigingen.

Wat zijn de voordelen van een API koppeling?

Wat we vaak zien is dat om een onderzoek goed continu door te laten lopen dat het nodig is om het menselijk handelen (bijvoorbeeld het uploaden van een verzendbestand) weg te nemen. De reden hiervoor is dat het een repeterende taak is waar iemand specifiek voor verantwoordelijk gemaakt moet worden, dit kost tijd, geld en moeite die altijd beter besteed kunnen worden aan het primaire bedrijfsproces en het analyseren van de resultaten vanuit het onderzoek.

U kunt met een API koppeling er ook voor zorgen dat u korter op het contactmoment zit van een klant, bijvoorbeeld een klant heeft een verzoek ingediend bij uw organisatie, deze wordt afgehandeld in uw CRM systeem, wat een sein geeft aan onze API om meteen een onderzoek uit te sturen.

Een bijvangst van het gebruik van een API is dat omdat de invoer in onze API vanuit uw CRM systeem komt, de data in uw CRM ook meer op orde komt, anders gaat het ook bij de onderzoeken mis.

Hieronder nog enkele voordelen:

  • Korter op het contactmoment
  • Data wordt altijd in een uniforme manier en gecategoriseerd (naar vestiging/organisatie bijvoorbeeld) terug gerapporteerd
  • Geen menselijk handelen
  • Meer focus op het primaire bedrijfsproces en meer tijd voor het analyseren van de resultaten
  • Data in uw CRM systeem nog beter op orde

Wat zijn de nadelen van een API koppeling?

Zoals bij elke oplossing zijn er een aantal nadelen aan een API koppeling, dit zijn er niet veel maar het zijn wel onderwerpen waar rekening mee gehouden zou moeten worden bij het opzetten van een koppeling.

Bij het verzenden van uitnodigingen kan het bijvoorbeeld zijn dat de databron (in dit geval uw applicatie/CRM) niet goed gedocumenteerd staat. Als er dan een koppeling actief is, kan het zo zijn dat er geen of verkeerde uitnodigingen worden verstuurd. Aangezien een koppeling een volautomatisch proces is, is er geen controle op of iets wel of niet verstuurd wordt (dit kan uiteraard wel afgevangen worden in uw applicatie/CRM).

Echter zien we vaak dat een koppeling zoals hierboven ook genoemd er vaak voor zorgt dat er zorgvuldiger gedocumenteerd wordt.

Ik wil een API koppeling!

Bent u overtuigd en wilt u graag beginnen met een koppeling opzetten met Tevreden.nl, bekijk dan onze documentatie voor de API. Deze kunt u vinden via onderstaande button.

API koppeling

Voor het opvragen van uw API key of andere ondersteuning voor het gebruik van de API, neemt u dan contact op met onze service afdeling. Dit doet u door een mail te sturen naar service@tevreden.nl of te bellen naar 010 234 1550.